Благодарност към нашите дарители

През последните 5 години основна част от усилията на екипа на НЧ „Бъдеще сега 2006“ е насочена към реконструкция и модернизация на обучителния център „Училище сред природата” в с. Гудевица в Родопите. В настоящия момент центърът се помещава в сградата на старото училище – в което е учила народната певица Валя Балканска и прилежащата към…
Read more