Младежи от 6 държави „окупират“ бъдещето на Родопите

…или за младите хора, младежките програми в регионите и ЕС, общностите, природата и предприемачеството. 4 ноември 2013 г. – Смолян, България „Да! Имаме какво да кажем – конкретни предложения и идеи, които да споделим с Вас!“ Днес от 14.30 часа в зала 247 на община Смолян заедно с младежи от 6 различни държави, млади хора,…
Read more