Manual „Can Ya Makan … Human rights“ – наръчник за преподаване на правата на детето през изкуство

Наръчник на английски език за използване на приказките и изкуството като педагогически инструмент при преподаване правата на детето. Наръчника е резултат от обучителния проект „Can Ya Makan … Human Rights“. Повече информация за проекта ще намерите в наръчника. Изтегли Manual „Can Ya Makan…Human rights“