Народните будители на 21 век

Мостове към устойчивото развитие на планинските райони в ръцете на младите хора 1 ноември 2013 г. – Смолян, България Ще намерят ли младите хора мостове към бъдещето на света? Това е въпрос, който си задаваме и възрастни и млади, във все по несигурен свят, който изисква повече усилия да се развиваме устойчиво от когато и…
Read more