Етикет: Устойчиво развитие

Снимки от международния обучителния курс „Природата, устойчивото развитие и младите „

Природата, устойчивото развитие и младите – предприемачество и развитие в изолирани райони 28.10 – 06.11.2013 г., Смолян, България Проектът свързва идеята за устойчиво развитие и възможността за рационално използване на околната среда, като ресурс за младежко предприемачество в отдалечени планински райони. Проектът насърчава младите хора с идеи  за създаване на обвързани с околната среда предприятия…
Read more

Manual “Environment, Sustainability and Youth – Entrepreneurship and development in rural areas” – наръчник за младежка работа в сферата на Устойчивото развитие и предприемачеството

Наръчник на английски език от проекта „Природата, устойчивото развитие и младите – предприемачество и развитие в изолирани райони“. Проекта се осъществи от НЧ Бъдеще сега през ноември 2013 г. и беше финансиран от европейската програма „Младежта в действие“. Наръчника съдържа информация за проекта, добри практики за използване на природата като ресурс за устойчиви предприятия, концепции…
Read more

Младежи от 6 държави „окупират“ бъдещето на Родопите

…или за младите хора, младежките програми в регионите и ЕС, общностите, природата и предприемачеството. 4 ноември 2013 г. – Смолян, България „Да! Имаме какво да кажем – конкретни предложения и идеи, които да споделим с Вас!“ Днес от 14.30 часа в зала 247 на община Смолян заедно с младежи от 6 различни държави, млади хора,…
Read more

Народните будители на 21 век

Мостове към устойчивото развитие на планинските райони в ръцете на младите хора 1 ноември 2013 г. – Смолян, България Ще намерят ли младите хора мостове към бъдещето на света? Това е въпрос, който си задаваме и възрастни и млади, във все по несигурен свят, който изисква повече усилия да се развиваме устойчиво от когато и…
Read more